آجیل و‌خشکبار شهر‌مارکت در‌سال ۱۳۹۹ توسط فـروشگاه تاسیس گردید.ایده و نظر آن همواره ارائه اجناس درجـه یک با نازلتریـن قیمت و جلب نظر مشتریان گرامی بوده اکنون شهر مارکت عهده دار این مسئولیت هستند فروشگاه آجیل و خشکبار شهر ‌مارکت با سپاس از خرید و ارج نهــــادن به اعتمـــاد شمــا، هـمواره سعـی در جـلب رضـایـت شما مشتریان عزیز دارد. امیــد است تـوانستــه باشیم گامـی هر چنـد کـوچک در ارتقــاء سطح سلامتــی جامعه خود داشته باشیم